สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรม “ปลุกความคิดสร้างสรรค์ ปั้นจินตนาการ เพื่อพัฒนางานประจำ” รุ่นที่ 7/2566 Innovation Academy: Creativity Bootcamp

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรม “ปลุกความคิดสร้างสรรค์ ปั้นจินตนาการ เพื่อพัฒนางานประจำ” รุ่นที่ 7/2566 Innovation Academy: Creativity Bootcamp

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “ปลุกความคิดสร้างสรรค์ ปั้นจินตนาการ เพื่อพัฒนางานประจำ” รุ่นที่ 7/2566 Innovation Academy: Creativity Bootcamp

โดยมี ผศ.(พิเศษ) พญ. ทัศลาภา แดงสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ประธานเปิดงาน

ณ ห้องประชุมชั้น12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 30 สิงหาคม 2566