สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมวันเภสัชกร We care for kids เภสัชกร ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมวันเภสัชกร We care for kids เภสัชกร ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมวันเภสัชกร We care for kids เภสัชกร ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพเด็ก

โดยมี ผศ.(พิเศษ) พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานกล่าวเปิดงาน

คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้เกียรติร่วมงาน

โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการป้อนยา โรคที่มาตามฤดูกาล รวมทั้งการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

วันที่ 29 สิงหาคม 2566