สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ Qsnich Star Talent 2023

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ Qsnich Star Talent 2023

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ Qsnich Star Talent 2023 โดยมี แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ และ นายแพทย์วรการ พรหมพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานเปิดงาน มีบุคลากรสถาบันฯเข้าร่วมประกวดร้องเพลงจำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 สิงหาคม 2566