สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล ใช้ “AI ” เพิ่มศักยภาพ ในการทำ CONTENT

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล ใช้ “AI ” เพิ่มศักยภาพ ในการทำ CONTENT

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล ใช้ “AI ” เพิ่มศักยภาพ ในการทำ CONTENT ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานเปิดงาน แพทย์หญิงทัศลาภา แดงสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์วันที่ 25 สิงหาคม 2566