สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 หัวข้อ Workshop “Update Pediatric Basic CPR : ทีม CPR/POCUS in Pediatric Practice”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 หัวข้อ Workshop “Update Pediatric Basic CPR : ทีม CPR/POCUS in Pediatric Practice”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” ในหัวข้อ Workshop “Update Pediatric Basic CPR : ทีม CPR/POCUS in Pediatric Practice” ห้องประชุมอาคารสยาม 1-2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 10 สิงหาคม 2566