สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 หัวข้อ Workshop “Breasfeeding : A Personalized Medicine for Newborn”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 หัวข้อ Workshop “Breasfeeding : A Personalized Medicine for Newborn”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” ในหัวข้อ Workshop “Breasfeeding : A Personalized Medicine for Newborn” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2566