สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 หัวข้อ “Self -compassion : an Art of Precision Healthcare to promote a Quality and Safety Workplace”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 หัวข้อ “Self -compassion : an Art of Precision Healthcare to promote a Quality and Safety Workplace”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” ในหัวข้อ “Self -compassion : an Art of Precision Healthcare to promote a Quality and Safety Workplace” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2566