สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24หัวข้อ “Experience Sharing : First Step Nursing Care in Precision Medicine at QSNICH (Neuro Clinic , Genetic Clinic) “

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24หัวข้อ “Experience Sharing : First Step Nursing Care in Precision Medicine at QSNICH (Neuro Clinic , Genetic Clinic) “

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” ในหัวข้อ “Experience Sharing : First Step Nursing Care in Precision Medicine at QSNICH (Neuro Clinic , Genetic Clinic) “ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2566