สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24ในหัวข้อ “Precision Medicine : Professional Nurses Roles”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24ในหัวข้อ “Precision Medicine : Professional Nurses Roles”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” ในหัวข้อ “Precision Medicine : Professional Nurses Roles” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 10 สิงหาคม 2566