สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24ในหัวข้อ Personalized Medicine in Pediatric Neurology: Current Status and Future Potential

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24ในหัวข้อ Personalized Medicine in Pediatric Neurology: Current Status and Future Potential

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24
Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนดูแลรักษาโรคเด็กระดับชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566
ในหัวข้อ Personalized Medicine in Pediatric Neurology: Current Status and Future Potential
ณ ห้องประชุมอาคารสยาม 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
วันที่ 9 สิงหาคม 2566