สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พิธีเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > พิธีเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 และมอบนโยบายสำคัญ “การมีสุขภาวะที่ดีของเด็กไทยและครอบครัว อย่างยั่งยืน” โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุม สยาม 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2566