สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24Lunch Symposium “Importance of Influenza Vaccination in the Post Pandemic Era”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24Lunch Symposium “Importance of Influenza Vaccination in the Post Pandemic Era”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนดูแลรักษาโรคเด็กระดับชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 Lunch Symposium “Importance of Influenza Vaccination in the Post Pandemic Era” โดย รศ.พิเศษ นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารสยาม 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2566