สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24ในหัวข้อ Precision Medicine: An Emerging paradigm to Optimize Patient Care: Why, What, How

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24ในหัวข้อ Precision Medicine: An Emerging paradigm to Optimize Patient Care: Why, What, How

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 24 Theme “Transforming Pediatric Healthcare: Challenges and Opportunities” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนดูแลรักษาโรคเด็กระดับชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ในหัวข้อ Precision Medicine: An Emerging paradigm to Optimize Patient Care: Why, What, How ณ ห้องประชุมอาคารสยาม 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2566