สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดรายการที่นี่….มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep.21: นมแม่ สายใยรัก…แห่งครอบครัว

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดรายการที่นี่….มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep.21: นมแม่ สายใยรัก…แห่งครอบครัว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดรายการที่นี่….มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Ep.21: นมแม่ สายใยรัก…แห่งครอบครัว โดยมี พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2566