สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่”

แพทย์หญิงพิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย นายแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่”

จำนวนเงิน 30,007.02 บาท จากตัวแทนกลุ่มแฟนคลับของคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร(นุช)

โครงการ #PalitDay2023xหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่

ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารนริศราจักรพงษ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2566