สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินสมทบโครงการช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราตาบอดในเด็กไทย จำนวน 223,000 บาท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินสมทบโครงการช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราตาบอดในเด็กไทย จำนวน 223,000 บาท

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะผู้บริหาร และ คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช Angel Ambassador จากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ร่วมรับมอบเงินสมทบโครงการช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราตาบอดในเด็กไทย จำนวน 223,000 บาท จากสมาคมภริยาทหารเรือ ณ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 4 สิงหาคม 2566