สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ มอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ มอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้พระราชทาน มอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยเด็กเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้หายป่วยโดยเร็ว โดยมีนางสาว อรอนงค์ สุพรรณจนาภพ ผู้ตรวจการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรับมอบณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 29 กรกฎาคม 2566