สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดรายการที่นี่….มีหมอเด็กผ่านทาง Facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep.20 : ความปลอดภัยในการดมยาสลบ

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดรายการที่นี่….มีหมอเด็กผ่านทาง Facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep.20 : ความปลอดภัยในการดมยาสลบ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดรายการที่นี่….มีหมอเด็กผ่านทาง Facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Ep.20 : ความปลอดภัยในการดมยาสลบ โดยมีนพ.ณัฐพงศ์ เลปนานนท์ แพทย์ชำนาญการด้านวิสัญญีเด็ก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566