สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวอยตาสำหรับเครือข่ายแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่ให้บริการเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ 2566

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวอยตาสำหรับเครือข่ายแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่ให้บริการเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวอยตาสำหรับเครือข่ายแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่ให้บริการเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน

แพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กล่าวรายงาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารมหิตาธิเบศร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2566