สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

อบรม “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > อบรม “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric”

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จัดประชุมอบรม “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรการ พรมพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานเปิดงาน

คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน

โดยประกอบด้วยผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ onsite

ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กำหนดการ
รวมพลังสร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน สัปดาห์นมแม่โลก 2560
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9

 • 12.30 – 13.30 น.     ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ นมแม่ดีต่อใจ Like & Share, BMS Code และ นมแม่ 162
 • 13.30 – 13.40 น.     คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล กล่าวต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
 • 13.40 – 13.45 น.     ชมคลิปวิดีโอ ที่สุดมหัศจรรย์นมแม่
 • 13.45 – 14.10 น.     ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดงาน
 • 14.10 – 14.15 น.     ขอนำทุกท่านเข้าสู่ เส้นทางของ BMS CODE
 • 14.15 – 14.30 น.     คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล นำเข้าสู่ เอกสิทธิ์น้ำนมแม่ โดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และทีมงานกรมอนามัย
 • 14.30 – 14.40 น.     มินิคอนเสิร์ต เพลงพลังนมแม่ โดย น้องใบพลู ด.ญ.ภาวิดา พรวัฒนานุกุล
 • 14.40 – 15.10 น.     เสวนา นมแม่ดีต่อใจ โดย แชมป์เปี้ยนนมแม่ อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์และ พ.ท.หญิง วรางคนิต นันทนาสิทธิ์
 • ดำเนินรายการโดย อ.สง่า ดามาพงษ์ และคุณโน้ต ภญ.ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล
 • 15.10 – 15.20 น.     ชมความสามารถพิเศษของ หนูน้อยนมแม่ น้องลิ้งค์ ด.ญ.ศิรินันท์ ตันติเวสส
 • 15.20 – 15.30 น.     พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ แชมป์เปี้ยนนมแม่ และหนูน้อยนมแม่
 • 15.30 – 15.40 น.     ร่วมกันแสดงพลัง สร้างสังคมนมแม่ให้ยั่งยืน โดยร้องเพลง พลังรักนมแม่ ร่วมกัน

 

ที่มา : มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย, สสส.

  รูปภาพ