สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบ ภาพวาดสีน้ำ จำนวน 40 ภาพ และรับมอบเงินบริจาค

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบ ภาพวาดสีน้ำ จำนวน 40 ภาพ และรับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบ ภาพวาดสีน้ำ จำนวน 40 ภาพ และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากผู้ใหญ่ใจดี คุณศิริพร สุสมาวัตนะกุล รองประธานบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566