สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Mr. Tsutomo Omodera, Managing Director of AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL. มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้สถาบันสุขภาพเด็กๆ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล จำนวน 20 เครื่อง

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > Mr. Tsutomo Omodera, Managing Director of AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL. มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้สถาบันสุขภาพเด็กๆ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล จำนวน 20 เครื่อง

Mr. Tsutomo Omodera, Managing Director of AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL. มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศให้สถาบันสุขภาพเด็กๆ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 508,000 บาท โดยมีคุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะกรรมการบริหารภารกิจด้านการพยาบาล รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษามหาราชินี ชั้น 21 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566