สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมวันธาลัสซีเมียโลก Thalassemia Day in Qsnich 2023

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมวันธาลัสซีเมียโลก Thalassemia Day in Qsnich 2023
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
จัดกิจกรรมวันธาลัสซีเมียโลก Thalassemia Day in Qsnich 2023
ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวเปิดงาน
คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน
โดยภายในงานมีซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย และการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาโรคธาลัสซีเมียในปัจจุบัน ณ บริเวณคลินิกโรคเลือด ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566