สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีน COVID-19 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย ณ สถานพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ ที่เปิดให้บริการ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีน COVID-19 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย ณ สถานพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ ที่เปิดให้บริการ
กรมการแพทย์ Update จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยงานในสังกัดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั่วประเทศ สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
**************************************
-ขอขอบคุณ-
23 เมษายน 2566