สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

  รูปภาพ


****วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร*****
💚ฉีดปีละ 1 เข็ม เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป
💚ฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
💚ฉีดห่างจากเข็มสุดท้าย หรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน
💚ฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง
💚หากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะห่างกี่วันก็ได้