สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

🚩กำหนดการกิจกรรม
WORLD IMMUNIZATION WEEK 2023 :VACCINE FOR EVERYONE

🚩Episode I : สร้างภูมิปฐมวัย ทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข