สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เปิดบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา ไบวาเลนท์ เป็นเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา ไบวาเลนท์ เป็นเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

📣สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
✅เปิดบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19
โมเดอร์นา ไบวาเลนท์
เป็นเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

📌สแกน QR CODE เพื่อจองล่วงหน้า