สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คณะแพทย์และทีมพยาบาล ออกหน่วยแพทย์อาสาภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล(ส่วนกลาง)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > คณะแพทย์และทีมพยาบาล ออกหน่วยแพทย์อาสาภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล(ส่วนกลาง)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยรศ.(พิเศษ) พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คณะแพทย์และทีมพยาบาล

ออกหน่วยแพทย์อาสาภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล(ส่วนกลาง)กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

วันที่ 23 มีนาคม 2566