สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองโดยใช้หลักซาร์เทียร์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองโดยใช้หลักซาร์เทียร์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองโดยใช้หลักซาร์เทียร์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน
นางสาวรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน
ได้รับเกียรติจาก พว.สุวลักษณ์ อัศดรเดชา เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566