สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

🎊ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2565 🎊 📣นางสาวศิริดาวัลย์ ปุญญพัฒนสกุล (นักวิชาการสาธารณสุข) ✅กลุ่มที่ 5 พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข, ลูกจ้างชั่วคราว

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 🎊ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2565 🎊 📣นางสาวศิริดาวัลย์ ปุญญพัฒนสกุล (นักวิชาการสาธารณสุข) ✅กลุ่มที่ 5 พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข, ลูกจ้างชั่วคราว