สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประกาศ คลินิก ผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 และ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ คลินิก ผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 และ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

ประกาศ คลินิก ผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 และ

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566