สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดรายการที่นี่..มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep. 8 : วันการได้ยินโลก “World Hearing Day 2023”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดรายการที่นี่..มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep. 8 : วันการได้ยินโลก “World Hearing Day 2023”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดรายการที่นี่..มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep. 8 : วันการได้ยินโลก “World Hearing Day 2023”

โดยมีนายแพทย์กรวิทย์ สว่างวงค์ แพทย์สาขา โสต ศอ นาสิก ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

วันที่ 3 มีนาคม 2566