สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง จ้างปรับปรุงท่อน้ำดีปรับพื้นเทปูน ติดตั้งตะแกรงระบายน้ำฝน พร้อมทาสีและปรับปรุงท่อน้ำฝน

เกี่ยวกับเรา > ประกาศประกวดราคา สอบราคา > ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง จ้างปรับปรุงท่อน้ำดีปรับพื้นเทปูน ติดตั้งตะแกรงระบายน้ำฝน พร้อมทาสีและปรับปรุงท่อน้ำฝน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 60908 ในวันและเวลาราชการ
Email : Pasdu_k@hotmail.com
ที่อยู่ : กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400