สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

✅เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1-17 มีนาคม 2566