สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

และเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็ก ณ คลินิกตรวจตา หู คอ จมูก ชั้น 12A

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 1 มีนาคม 2566