สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบ เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN STREAMERและรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบ เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN STREAMERและรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบ

เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN STREAMER Model รุ่น MC55UVM6-7 จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 51,205.92 บาท

และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ไดกิ้น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566