สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก

ได้รับเกียรติจาก

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดการประชุม แพทย์หญิง นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน

ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566