สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัคร เข้าอบรม ” หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประจำปี 2566 📌 ตั้งแต่ 6 กพ. -18 ก.ค. 2566 🚩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม โทร 1415 ต่อ 5113 มือถือ 084-165 4692

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัคร เข้าอบรม ” หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประจำปี 2566 📌 ตั้งแต่ 6 กพ. -18 ก.ค. 2566 🚩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม โทร 1415 ต่อ 5113 มือถือ 084-165 4692