สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหารราชินี จัดรายการที่นี่มีหมอเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหารราชินี จัดรายการที่นี่มีหมอเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดรายการที่นี่..มีหมอเด็ก

ผ่านทาง facebook : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Ep. 3 : “ชวนวัยรุ่นทรงแบด มาออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง” โดยมีนายไตรรัตน์ นรเศรษฐกานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข

ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 19 มกราคม 2566