สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศร่างเอกสารจ้างพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก)

เกี่ยวกับเรา > ประกาศประกวดราคา สอบราคา > ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศร่างเอกสารจ้างพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ส. 9 850 ตร.ม. x 30,000 บาท/ตารางเมตร /1.4 โครงการ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก โดยปรับปรุงเป็น NICU จำนวน 850 ตร.ม. x 30,000 บาท ต่อตารางเมตร (พัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 และพื้นที่หอผู้ป่วย ส. 9 ฝั่งตะวันออก)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 60908 ในวันและเวลาราชการ
Email : Pasdu_k@hotmail.com
ที่อยู่ : กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400