สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต (QSNICH Together Against Corruption) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างสังคมที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริต ประพฤติตนตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษามหาราชินี วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566