สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบของขวัญวันเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบของขวัญวันเด็ก

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการแพทย์ รับมอบของขวัญวันเด็กจากนางสาวพรรัชต์ ลังกะสูตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็ก สำหรับเด็กป่วย

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 11 มกราคม 2566