สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ” สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ” สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ปีพุทธศักราช 2566 “สุขสำราญ 2023 โชคดี ปีกระต่าย”
โดยมีนายแพทย์อัครฐาน
จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผู้บริหารและ บุคลากร ร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 27 ธันวาคม 2565