สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

มอบผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดครุภัณฑ์และพื้นผิว จำนวน 50 แกลลอน

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > มอบผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดครุภัณฑ์และพื้นผิว จำนวน 50 แกลลอน

บริษัท ซายน์ เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดครุภัณฑ์และพื้นผิว จำนวน 50 แกลลอน มูลค่า 36,480 บาทให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี พว.ปานจิตต์ พรหมโชติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พว.รัชฎา อนันต์วรปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565