สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบผลิตภัณฑ์ Biore Card Mos block Serum จากบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบผลิตภัณฑ์ Biore Card Mos block Serum จากบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 7-eleven มอบผลิตภัณฑ์ Biore Card Mos block Serum จำนวน 10,000 หลอด มูลค่า 690,000 บาท

ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีแพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์