สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ส.เด็กให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่เด็กอายุ6 เดือน-18ปี

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ส.เด็กให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่เด็กอายุ6 เดือน-18ปี

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19       

        โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี(ฝาสีแดง), อายุ 5 – 11ปี (ฝาสีส้ม) และอายุ12 -18 ปี (ฝาสีม่วง) 

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.และวันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.

เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ช่วยลดรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ขณะนี้มีผู้รับบริการแล้ว จำนวน 376 ราย

 ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565