สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบเงินบริจาค จากกิจกรรม Home Pro Fun Walk

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบเงินบริจาค จากกิจกรรม Home Pro Fun Walk

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในฐานะประธานบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

รับมอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร Home Pro / Gunkul / Lockton / BT Midland / Neema / ROYs / MTL เพื่อสนับสนุนโครงการอยู่เพื่อยิ้ม เพื่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง ในกิจกรรม Home Pro Fun Walk จำนวน 500,000 บาท ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565