สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ

📌อายุรกรรมทั่วไป ให้บริการ ชั้น 5

📌ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการชั้น 3

📌กระดูกและข้อ ให้บริการ ชั้น 1

อาคารสยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวก