สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน โดยมี แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวเปิดโครงการ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565