สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ร่วมแสดงความยินดี

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565